İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Akademik Birimler

İngilizce

İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce artık yabancı dil olmaktan çıkıyor, ikinci ana dil oluyor. Özenle tasarlanmış dersliklerde yabancı öğretmenler (native speaker) ile uygulamalı işlenen derslerde öğrencilerimiz kendilerini yurt dışında gibi hissetmeleri sağlanır. Üst düzey kaliteye sahip dersliklerimizde öğrencilerimizin, yabancı dili anadili gibi konuşması sağlanır. İPOSB MTAL öğrencilerin FastForWord ve Reading Assisant programları ile anadil öğrenir gibi sesleri duyarak, Z Kuşağının vazgeçilmezi teknoloji ve eğlenceyi dersler içerisinde kullanarak yabancı dil öğrenmeleri sağlanmaktadır.


Almanca

İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim programında teknoloji, sanayi ve makine alanlarında oldukça önemli bir dil olan Almanca bulunuyor. Teknoloji ve sanayi alanında önemli bir yere sahip olan Almanya’nın makine, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, havacılık ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanında yaptığı atılımlar bu alanlarda kariyer yapmak isteyenler için hem yol gösterici hem de ilham verici olma özelliği taşıyor. Alanlarda bu kadar önemli bir etkisi olan ülkenin ana dili de söz konusu alanlarda kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için vazgeçilmez oluyor. Biz de Özel Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin dünyanın ortak dili İngilizceyi öğrenmelerinin yanı sıra alanlarında oldukça büyük öneme sahip olan Almancayı da öğrenmeleri için eğitim programımızda bu dile de yer veriyoruz.


Matematik

İPOSB MTAL'de uygulanan matematik yöntemi; oluşturacağımız sınıf ve materyallerle öğrencilerin problem çözmelerini ve temel matematik kavramlarını öğrenmelerine önem veren, matematiksel düşünmeyi merkeze alan bir sistemdir. Matematik korkusunu ortadan kaldırır.


Fen Bilimleri

Bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durulur, bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerileri geliştirilir, öğrencilerin çok geniş bir yelpazedeki kavramları açıklamaları ve uygulamaları sağlanır.


Türk Dili ve Edebiyatı

Öğrencilerimizin ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır. Bölüm olarak öğrencilerimizin hem Türk edebiyatını hem de dünya edebiyatını en üst düzeyde tanımalarını ve her iki düzlemde üretilmiş eserlerin en seçkinlerini seviyelerine göre okuyup içselleştirmelerini beklemekteyiz. Bu bağlamda hazırlık sınıfından başlayarak 12. Sınıf sonuna değin her öğrencimiz her dönemde Türk ve dünya edebiyatından en az dört eseri okumakta ve bu eserleri ayrıntılı bir biçimde inceleme fırsatı bulabilmektedir.

Alanında uzman eğitimcilerimiz ile öğrencilerimizin, Türk edebiyatını incelemeleri ve sevmelerini sağlayacak imkan ve programlama yapılmaktadır.


Sosyal Bilimler

Alanlarında uzman eğitimcilerimiz sosyal bilimler alanındaki dersleri öğrencilerimize uygulanan yöntem ve testlerle ilgi ve isteklerine göre planlanarak uygulaması sağlanır.


Bilgisayar Bilimleri

Bilişim Teknolojileri günümüzde Z Kuşağı dediğimiz sürekli bilgisayar ile içe içe olan çocuklarımızın derslerini sıkıcılıktan uzak bir araç olarak, müfredat programlarını, bilgisayar desteği ile zevkli ve kolay öğrenmeleri sağlanmaktadır.


Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin kabiliyetleri doğrultusunda yapabilecekleri sportif faaliyetler belirlenerek okul kampüsümüzde var olan futbol ve basketbol sahalarından v.b yararlanmaları sağlanmaktadır.


Sanat ve Müzik

Öğretmenlerimiz, öğrencilerle yakından ilgilenerek, çalışmalarında öğrencilerin estetik, zihinsel ve teknik becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Sanat programı çerçevesinde müzik, görsel sanatlar, iletişim ve atölye çalışmaları dengeli bir dağılımla, içerik ve mekân açısından çeşitlilik gösteren şekilde sunulur.


Rehberlik

Rehberlik bölümü bir koordinatör, psikologlar ve rehber öğretmenlerden oluşur.

Akademik Birimler